Monthly Archives: April 2013

Հոռոմ-Հոռոմ

Standard

 Հոռոմ-Հոռոմ, հոռոմել ա յարըս,

Արև տունը՝ թոռոմել ա յարըս:

Աղջի Հոռոմ, բաղդադին կապել ես,

Նըշանվել ես, յարոյիդ խաբել ես:

Հոռոմ-Հոռոմ, հոռոմել ա յարըս, Read the rest of this entry

Advertisements